Senās kartes

Karte ir viens no būtiskākajiem vēstures avotiem un satur ļoti daudz informācijas.

Pirmās nosacīti detalizētas kartes Latvijas teritorijai pieejamas jau sākot ar Livonijas laika posmu, un vispopulārākā šī laika karte ir Livonijas atlants, kas attiecas uz 1640.gadu.Tas gan nav kartogrāfiski precīzs, bet ir sīkākais mūsu teritorijas kartogrāfiskais atspoguļojums par 16. un 17. gs. Atlantā iezīmēta arī Carnikavas (Sernikon) atrašanās vieta Gaujas labajā krastā.

Kartes avots: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Daudz precīzāki ir cariskās Krievijas laika kartogrāfiskajie izdevumi. Carnikavai interesanta ar 1791.gadu datētā L.A. Mellina Rīgas apkārtnes karte (der Rigishe Kreis), kur Carnikavā (Zarnikau) esošā Mengeles muiža (no īpšnieka grāfa Mengdena vārda) attēlota uz Gaujas salas.

Kartes avots: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas neatkarības laikā no 1921. līdz 1940.gadam tapa topogrāfiskās kartes. Šīs kartes ir jau precīzākas un vairāk sasaistāmas ar mūsdienu situāciju, kas daudziem cilvēkiem atvieglo bijušo ceļu, dzelzceļu, mājvietu un citu objektu atrašanu. Carnikavas objektus var meklēt 1938.gadā izdotajā Daugavgrīvas topogrāfiskajā kartē.

Kartes avots: privātpersonas dāvinājums

Vairāk informācijas par šiem un citiem vecajiem kartogrāfiskajiem izdevumiem – LNB kartogrāfisko izdevumu nodaļā, Rīgā, Jēkaba ielā 6/8, t. 67225568

Daudzām kartēm oriģināli, faksimilizdevumi vai krāsu izdrukas pieejami arī Karšu veikalā Jāņa sēta, Rīgā, Elizabetes ielā 83/85, k.2, t.67240894