Jēkabs Aleksandrs Dzenis

Bij. 2. Rīgas latv. strēln. pulka praporščiks.

Ordenis piešķirts 1922. gadā

Dzimis 1893. g. 12. sept. Ādažu pag. Beidzis Rīgas amatnieku skolu. Grāmatvedis. 

Krievu armijā iesaukts 1914. g. okt., beidzis Petrogradas praporščiku skolu, nosūtīts uz 2. Rīgas latv. strēln. bataljonu, vēlāko pulku. Tā rindās piedalījies daudzās kaujās. 1917. g. 20. okt. iecēlts par 1. latv. strēln. brigādes vecāko adjutantu. Apbalv. ar Staņislava III, IV šķ., Annas II, III, IV šķ. ordeņiem. Dienestu beidzis 1918. g. 22. febr. 

1916. g. 18-30. jūl. pie Ķemeriem Dz. veica izlūkošanu neitrālā joslā ienaidnieka pozīciju tiešā tuvumā, personiski fiksēja visas pretinieka pozīcijas, tā veicinot ienaidnieka atsišanu līdz Smārdei; 30. jūl. personiski vadīja izlūku nodaļu pretinieku ugunī, iznīcināja 3 drāšu aizžogus un atviegloja pārējo uzbrukumu. 

Latvijas armijā iesaukts 1919. g. 3. jūn., iecelts par Armijas kara satiksmes priekšnieka palīgu. 1924. g. Vecgulbenes dzelzceļa mezgla komandants, pēc tam pārcelts uz Armijas komandiera štāba Satiksmes daļu. Paaugst. par kapteini. 

1935. g. apr. atvaļināts. A/s "Laima" valdes loceklis. Apbalv. ar TZO V šķ. 

1944. g. okt. izbraucis uz Vāciju, dzīvojis bēgļu nometnēs. 1949. g. emigrējis uz Austrāliju, dzīvojis Melburnā, strādājis fabrikā. Miris 1979. g. 12. nov. Melburnā. Pārapbedīts Carnikavas kapos.